Επικοινωνήστε μαζί μας


Πληροφορίες σχετικά με τον ιστοχώρο της HROS.ru
Στοιχεία επικοινωνίας με το ξενοδοχείο
Πληροφορίες σχετικά με ένα προορισμό
Σχόλια
Άλλο
Indefined index: ContactFormVisa
Partnership
Έχω κάνει κράτηση

Επωνυμία και Διεύθυνσ:

Αυτός ο ιστοχώρος (περιλαμβανομένων όλων των σχετικών δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας), η εμπορική επωνυμία

HOTEL RESERVATION ONLINE SERVICE

ανήκουν και τελούν υπό τη διαχείριση της::

HROS b.v.

Alpen rondweg 102
1186 EA Amstelveen

Netherlands

Στοιχεία Επικοινωνίας:

+31206163382 (phone)
+31848383615 (fax)
customerservice@hros.info

Καταχώρηση Εταιρείας:

Kamer van Koophandel Amsterdam (Μητρώο στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο του Άμστερνταμ)
Αριθμός Μητρώου: 34223977 ΑΦΜ: NL814745921B01

Νέα αναζήτηση
  –  
Δωμάτιο 1: 2 Ενήλικες
Αλλαγή επιλογής